Maturitní obory

Studium je vždy ukončené maturitní zkouškou z povinných a volitelných předmětů.

23-45-L/01 – Mechanik seřizovač – mechatronik
23-45-L/01 – Mechanik seřizovač
75-41-M/01 – Sociální činnost
64-41-L/51 – Podnikání