Zahájení školního roku

PONDĚLÍ  2. září 2019

§  pro žáky denního studia, kteří již školu navštěvovali je zahájení v 7.50 hod.

§  pro žáky 1. ročníků nastupujících ze ZŠ je zahájení v doprovodu rodičů v 9.00 hod. a potrvá asi 2 hodiny.

 

ÚTERÝ  3. září 2019;

§  školení BOZP:

1.     skupina – maturitní obory

2.     skupina – výuční obory

3.     učitelé

Adaptační kurz v termínu: středa 11. 9. – pátek 13. 9. 2019

 

PÁTEK 20. září 2019 – první konzultace dálkového studia

§  pro žáky dálkového studia je zahájení 20. 9. ve 14.00 hodin

Státní svátek

Sobota 28. září 2019

Podzimní prázdniny

 Úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019, pondělí 28. 10. – svátek

Den otevřených dveří

(1. den otevřených dveří)

Pátek 22. listopadu 2019, od 12.00 – 17.00 hod. 

Sobota 23. listopadu 2019, od   8.00 – 12.00 hod.

Třídní schůzky 

Předpokládaný termín: středa 20. listopadu 2019 v 16:30 hodin                                                

Stužkování 1.ročníků výučních listů + VERNISÁŽ

4.12.2019 odpoledne

Vánoční prázdniny

Od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

Maturitní ples

V pátek 10. 01. 2020, od 19 hodin

Den otevřených dveří

(2. den otevřených dveří)

Pátek 17. ledna 2020, od 12.00 – 17.00 hod.

Sobota 18. ledna 2020, od   8.00 – 12.00 hod.

Ukončení prvního pololetí

Čtvrtek 30. ledna 2020

Pololetní prázdniny (jednodenní)

Pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny (jednotýdenní)

Od pondělí 2. března do neděle 8. března 2020

Den řemesel Lysá nad Labem

  ????????

Třídní schůzky 

Předpokládaný termín: Středa 1. dubna 2020 v 16:30 hodin                                                

Velikonoční prázdniny

Čtvrtek 9. dubna 2020

Svátek

Pátek 10. dubna 2020 a pondělí 13. dubna 2020

Maturitní zkouška JARO 2020

Od 4. května 2020 DT, PP

Svátek

pátek 1. května 2020 a pátek 8. května 2020

Ukončení vyučování 2.pololetí

Pátek 30. června 2020  hurááá prázdniny

Zahájení školního roku 2020/2021

Pondělí 1. září 2020

 

V Čelákovicích 1. 9. 2019                                                            Ing. Ivana Němečková

Podrobný rozvrh dle jednotlivých tříd.

Vyučovací doba:                                        

 Teoretická výuka denního studiaTeoretická výuka dálkového studia
č.hodzačátekkonecpřestávkač.hodpáteksobota
1.7:508:35101.14:10-14:557:30-8:15
2.8:459:30102.15:00-15:458:20-9:05
3.9:4010:25203.15:50-16:359:10-9:55
4.10:4511:30104.16:40-17:2510:00-10:45
5.11:4012:2555.17:30-18:1510:50-11:35
6.12:3013:1556.18:20-19:0512:05-12:50
7.13:3014:0557.19:20-19:5512:55-13:40
8.14:1014:5558.X13:45-14:30
9.15:0015:4559.XX
10.15:5016:35 10.XX

Aktuální informace k maturitním zkouškám v současné situaci naleznete zde.

Aktuální informace k závěrečným zkouškám v současné situaci naleznete zde.

MATURITNÍ ZKOUŠKA “JARO 2020”PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Kosmetička 69-41-L/01, denní forma

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:
  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA
   • „KOSMETIKA“ (zahrnuje materiály)
 2. Povinná profilová zkouška:
  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA:
   • „ZDRAVOVĚDA“
 3. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:
  • PRAKTICKÁ ZKOUŠKA:  
   • „PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ“
 • NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:
 • Matematika
 • Chod podniku (ekonomika, základy podnikání obchodní korespondence)

Sociální činnost 74-41-M/01, denní a dálková forma

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:
  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA:
   • SOCIÁLNÍ POLITIKA“ (zahrnuje právo, metody sociální práce)
 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:
  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA:
   • SOCIÁLNÍ SLUŽBY-PEČOVATELSTVÍ“ (zahrnuje zdravotní nauku, psychologii, základy pedagogiky, speciální pedagogiku)
 3. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:
  • PRAKTICKÁ ZKOUŠKA:
   • „SOCIÁLNÍ POLITIKA“

nebo

 • PRAKTICKÁ ZKOUŠKA:
  • „PEČOVATELSTVÍ“

NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

 • Matematika

PODNIKÁNÍ 64-41-L/51, dálková a distanční forma

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:
  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA:
   • „ÚČETNICTVÍ“ (zahrnuje i právo)
 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:i
  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA:
   • „EKONOMIKA PODNIKU“ (zahrnuje i marketing a management)
 3. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:
 • PÍSEMNÁ ZKOUŠKA:  
  • „PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ“

NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

 • Matematika

Obor vzdělávání: Mechanik seřizovač – MECHATRONIK 23-45-1/01 denní forma studia

 

1.     POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

 • ÚSTNÍ ZKOUŠKA:
  • ,,TECHNOLOGIE ´´ (zahrnuje předměty Technologie, Automatizace obráběcích strojů, Programování )

2.     POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

 • ÚSTNÍ ZKOUŠKA
  • STROJÍRENSTVÍ“(zahrnuje předměty Strojírenská technologie, Strojnictví, Stroje a zařízení)

3.     POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

 • PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
  • „PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTU“

Bude obsahovat: Program Mikroprog, programování CNC, výrobu na konvenčních strojích, výrobu na CNC stroji

NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

 • Matematika

V Čelákovicích   26. 9. 2019                                                                 Ing. Ivana Němečková

Školní seznam četby ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literaturySeznam literárních děl k maturitě 2020Seznam otázek k anglickému jazyku

Maturitní okruhy

Přehled okruhů pro MS a MCHMaturitní okruhy PrávoMaturitní okruhy Psychologie
Maturitní okruhy sociální práce a metody sociální práceMaturitní okruhy speciální pedagogikaMaturitní okruhy Pečovatelství – opakování k ústní zkoušce
Maturitní okruhy PečovatelstvíOpakovací okruhy k ústní maturitní zkoušce ze Zdravovědy Maturitní okruhy SSL
Maturitní okruhy k PMZ s PRA, SOP a MSPMaturitní okruhy StrojnictvíOpakovací okruhy k PMZ
 • POZOR ! Změny u písemné práce z českého jazyka z minulého roku:
 1. Jen 6 zadání
 2. 110 minut – zrušeno rozdělení na výběr zadání + vlastní zkoušku! Žák zapíše číslo a název zadání a může ho změnit !
 3. Povolené pomůcky si musí žáci přinést sami, škola není povinna zajišťovat ! Do ředitelny musí odevzdat ke kontrole minimálně den před maturitní zkouškou.
 4. PP z ČJL se koná dubna 2020 
 • POZOR ! Změny u písemné práce z cizího jazyka z minulého roku:
 • Písemná práce z cizího jazyka se koná dubna 2019 L
 1. Povolené pomůcky si musí žáci přinést sami, škola není povinna zajišťovat ! Do ředitelny musí odevzdat ke kontrole minimálně den před maturitní zkouškou. 
 • Na konci dubna 2020 se koná praktická maturitní zkouška, mezi 8. 4. a 30. 4. 2020, včas bude ředitelkou školy upřesněno. 
 • Od 4. května do 6. května 2020 se konají DT
 • Od 16. května do 10. června se konají ústní MZ 
 • Písemná práce z ČJL a z cizího jazyka, praktická MZ se konají před závěrečnou klasifikací, když žák neukončí ročník (má nedostatečnou, je neklasifikován):
 1. Uspěje u zkoušky è výsledek se zaznamená v IS CERTIS v následujícím řádném podzimním termínu (zkouška je uznaná)
 2. Neuspěje u zkoušky è neztrácí opravný pokus, pokusy se počítají až od řádného termínu J, to znamená, že má žák opět 3 pokusy. 
 • „Doporučení u žáků s PUP“ má platnost maximálně 24 měsíců a počítá se k datu konání zkoušky. Může se stát, že na jednu dílčí část se bude doporučení vztahovat a na druhou část nebude.

POZOR ! Žák si musí hlídat platnost svého posudku, není to povinností školy. 

 • Maturitní vysvědčení bude obsahovat OR kód – obsahuje veškeré údaje, EQF Evropský kvalifikační rámec (MZ je EQF 4)
 • POZOR, na počítání pokusů u komplexní zkoušky !!! 

Např. č.1 : žák se bojí DT z angličtiny, tak se z této jedné části omluví.

Ale neuspěje u ústní MZ z angličtiny.

To znamená, že na podzim 2020 půjde na OPRAVNOU ZKOUŠKU na DRUHÝ POKUS, jak na ústní část MZ, ale i na DT z AJ (ve skutečnosti jde poprvé na DT, o jeden pokus se žák sám připravil, tím, že se omluvil a zároveň z jedné části neuspěl). 

 • VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA, je to souhlas žáka pro odesílání dokumentů k MZ a výsledků (platí pro JARO i PODZIM). Žák se musí sám zaregistrovat od 2. ledna 2020. 
 • POZOR NA HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH ÚLOH u DT z ČJ !!!!
 1. Za neuvedené řešení úlohy se neudělují záporné body
 2. Za nesprávné řešení úlohy jako celku se neudělují záporné body
 3. U otevřené úlohy se za chybu považuje nenalezení hledaného slova, chybné zapsání slova a zápis slova, které neodpovídá zadání. MAXIMÁLNÍ DOSAŽITELNÉ BODOVÉ HODNOCENÍ ZA ÚLOHU SE SNIŽUJE O ZAPOČÍTANÉ CHYBY.

Např.: správná odpověď – mravokárnou, mírumilovné, jednoznačným

            Žák odpoví: mírumilovné, jednoznačným, ohňostroj = CELKEM 2 CHYBY

Mravokárnou – nenalezeno = 1 chyba / Ohňostroj – zapsáno navíc = 1 chyba  =  mínus 2 BODY

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 • Od 11. listopadu 2019 přihlašování žáků k MZ
 • Do 25. listopadu 2019 odevzdání přihlášek k MZ
 • Do 16. prosince 2019 odevzdání Výpisů z přihlášek k MZ
 • dubna 2020 konání písemné práce z ČJ
 • dubna 2020 konání písemné práce z cizího jazyka
 • – 6. května 2020 konání didaktických testů
 • května výsledky DT
 • – 29. května výsledky písemných prací
 • května – 10. června 2020 konání ústní MZ

 

 • června 2020 přihlašování k MZ PODZIM 2020
 • Do 20. června podání přihlášek k MZ
 • Do 30. června ukončení přihlašování
 • – 4. září 2020 didaktické testy a písemné práce
 • – 20. září 2020 ústní MZ PODZIM 2020 

V Čelákovicích 1. 11. 2019                                 Ing. Ivana Němečková

1. Ing. Němečková Ivana denní + dálkováNěmreditelskola@seznam.cz
2. Bezoušková Veronika denníBezbezouskovaskola@seznam.cz
3. Černá Jana denníČercernajaskola@seznam.cz
4. Matulová Monika denníMatmatulovaskola@seznam.cz
5. Mgr. Hrochová Ilona dálkovéHrohrochovaskola@seznam.cz
6. Klouda Miroslav denníKlokloudaskola@seznam.cz
7. Ing. Grygarčík Josef denní + praxeGrygrygarcikskola@seznam.cz
8. Mgr. Hoza Miroslav denní+dálkovéHozhozaskola@seznam.cz 
9. Martin Zácha denní +dálkovéZáchzachaskola@seznam.cz 
10. Mgr. Věra Vrbíková denní + dálkováVíkvrbikova@seznam.cz 
11. Mgr. Lenka Kodešová denníKodkodesovaskola@seznam.cz
12. Michal Urbančok praxeUrburbancokskola@seznam.cz
13. Ponyová Martina denníPoyponyovaskola@seznam.cz
14. Ing.Svoboda Jaroslav denní + dálkovéSvosvobodajskola@seznam.cz
15. PaedDr. Šafařík Ladislav dálkovéŠafPaedDr.safarik@seznam.cz
16. Ing. Šrimpl Karel denníŠrKkarel.srimpl@iol.cz 
17. Šrimplová Blanka dálkovéŠrBsostoscelakovice@seznam.cz
18. Ing. Vaněk Čestmír denní +dálkovéVanvanekskola@seznam.cz 
19. PhDr. Vašátová Hana denníVašvasatovaskola@seznam.cz
20. Bc. Eva Bartošová denní + dálkovéBatbartosovaskola@seznam.cz
21. Dita Soukupová denníSoksoukupovaskola@seznam.cz
22. Mgr. Lenka Laiblová dálkovéLablaiblovaskola@seznam.cz
23. Ing. Michaela  Bryxová denní + dálkovéBrxbryxovaskola@seznam.cz
24. Dominika Ramsová denníRamramsovaskola@seznam.cz
25. Jaroslav Netušil denní + dálkovéNetnetusilskola@seznam.cz
26. Vladimír Houška denní + dálkovéHošhouskaskola@seznam.cz
27. Mgr. Jan Novák denníNovnovakskola@seznam.cz 
28. Mgr. Rostislav Kotrč denní + dálkovéKtčkotrcskola@seznam.cz 
29. Zdeněk Michálek praxeMilmichalekskola@seznam.cz
30. Tomáš Náprstek praxeNprnaprstekskola@seznam.cz
31. MUDr. Zuzana Sedláčková dálkovéSedsedlackova.zuzana@seznam.cz
32. Viktoria Meyer dálkováMeyviktoria.meyer@seznam.cz
Petra Vildová   sekretariatskola@seznam.cz
Markéta Vildová   asistent1skola@seznam.cz
Veronika Šmejkalová    uctarnaskola@seznam.cz