ROZPIS OPRAVNÝCH, DOPLŇUJÍCÍCH A ROZDÍLOVÝCH ZKOUŠEK NA SRPEN 2020:

CELÝ TÝDEN OD 25. 8. PROBÍHAJÍ OPRAVNÉ, DOPLŇUJÍCÍ A ROZDÍLOVÉ ZKOUŠKY Z PRAKTICKÉHO I TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Zkoušení si můžete se žáky domluvit i v jiný den od 25. 8. do 28. 8. 2020

DATUM:PŘEDMĚTY:VYUČUJÍCÍ:ŽÁK:
úterý 25.8. 8 – 16h                      Technické předměty, Matematika, Fyzika, Chemie ODV – TR1
VYV, OVČ
ZDR, SOP, SSL, PPO, PEČ        
ANJ, OBN, ČJ  
Technické předměty -truhláři             
 Ing. Svoboda,
 J. Netušil
Ing. Vaněk
Ing. Bryxová
M. Urbančok
V. Bezoušková
PhDr. Vašátová
Mgr. Kodešová                       V. Houška
Mgr. Hoza
M. Klouda
Ing. Bryxová
Ing. Grygarčík
Kopřivová KA1-CHE
Sedláčková KA1-FYZ
Záhorka ZT1-MAT
Čermák TR1-FYZ
Viniš TR1-ODV
Kopřivová KA1-VYV
Hájková SČ1-VYV, OVČ
Sedláčková KA1- ZDR
Střihavka KA1-ZDR
Florková SČ2-SOP, SSL
Kuchyňková SČ2-SOP, SSL
Húsková SČ3-PPO, PEČ
Novák SČ3-PPO, PEČ
Viniš TR1-ČJ  
Druba TR2-OBN
PRODAN PD1-ČJL
Hájková SČ1- ANJ
Čermák TEC, VYZ
Viniš  VYZ
Druba  VYZ, TEC
    středa 26.8. 8 – 16 h  OBN, ZDR, PEČ, EKO, ÚČEV. Houška
PhDr. Vašátová
Bc. Bartošová  
Sedláčková KA1-OBN,
Florková ZDN, PEČ,
Kuchyňková ZDN, PEČ, Voleníková PD1
  čtvrtek 27.8.  8 –16 h  ODV KA, DĚJ, ANJ, PRA, MARM. Matulová
D. Ramsová
V. Houška
Ing. Bryxová Mgr. Hrochová Ing. Němečková
Sedláčková ODV, KA, Kuchyňková SČ2 -DĚJ, ANJ, Prodan PD1-PRA,
Voleníková PD1-MAR

V Čelákovicích 22. 6. 2020                                             Ing. Ivana Němečková