Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení s přijímací zkouškou

  (§ 60d odst. 3, školského zákona 561/2004 Sb., vyhláškou č. 353/2016 Sb.)

Denní forma, obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Mechatronik

 Registrační čísloBody
1.203 
2.201 

Denní forma, obor 75-41-M/01 Sociální činnost

 Registrační čísloBody
1.303 
2.305 
3.307 
4.301 
5.302 
6.304 
7.306 
8.308 

V Čelákovicích 15. 6. 2020                                                Ing. Ivana Němečková, ředitelka školy