ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA JARO 2020

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA JARO 2020

ROZPIS ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK JARO 2020

Uzavření docházky a klasifikace:

25. 5. 2020

==========================================

PÍSEMNÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY :   1. 6. 2020

PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:  3. –  5. 6. 2020

ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY : 8. – 9. 6. 2020

 

přesný rozpis studentů  na závěrečnou zkoušku ke stažení níže

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ – ŠKOLNÍ DÍLNY

Praktická závěrečná zkouška jaro 2020

 PRAKTICKÁ VÝUKA VE ŠKOLNÍ DÍLNĚ BUDE PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

  • ŽÁK MEZI 7:00 – 7:30 PŘIJDE DO ŠKOLY, KDE MU BUDE ZMĚŘENÁ TEPLOTA, ODEVZDÁ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A ZAPÍŠE SE DO KNIHY PŘÍCHODŮ A ODCHODŮ
  • ŽÁK MEZI 7:30 – 7:45 PŘICHÁZÍ NA ŠKOLNÍ DÍLNU, PROVEDE DEZINFEKCI RUKOU, PŘEVLÉKNE SE DO PRACOVNÍHO ODĚVU
  • ŽÁK MUSÍ MÍT S SEBOU SVAČINU, NÁPOJE …, NENÍ MOŽNÉ ODCHÁZET NA OBĚD NEBO DO OBCHODU
  • ŽÁK PO CELOU DOBU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ SE NEMŮŽE VZDALOVAT Z DÍLNY, NESMÍ CHODIT KOUŘIT
  • PO UKONČENÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ SE VRÁTÍ ŽÁK DO BUDOVY ŠKOLY A NAPÍŠE ODCHOD ZE ŠKOLY

  • PRAKTICKÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (podle přiloženého rozpisu):

  • 25. května – 27. května MC4, MD4
  • PO DOBU PRAKTICKÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PLATÍ STEJNÉ POKYNY, JEN PŘÍCHOD DO ŠKOLY MUSÍ BÝT NEJPOZDĚJI V 7:15, PRAKTICKÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA ZAČÍNÁ V 7:30

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATUTITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Manuál, vydaný 2. 5. 2020 ministrem školstvím Ing. Robertem Plagou, Ph.D.

 

1.      PŘI CESTĚ DO ŠKOLY MUSÍ ŽÁCI DODRŽOVAT OBECNÁ PRAVIDLA – ZAKRYTÍ ÚST A NOSU A DODRŽENÍ ODSTUPŮ 2 m

 

2.      POHYB ŽÁKŮ PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY:

·       MINIMALIZOVAT VELKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB

·       POVINNOST ZAKRYTÍ ÚST A NOSU

·       DODRŽOVAT ODSTUPY 2 m

·       ŽÁCI BUDOU PŘICHÁZET A ODCHÁZET DO ŠKOLY POSTUPNĚ

 

3.      VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY:

·       POUZE ŽÁKŮM, DO ŠKOLY NESMÍ DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY

·       PO VSTUPU DO ŠKOLY BUDE ŽÁKOVI ZMĚŘENÁ TEPLOTA, PROVEDE DEZINFEKCI RUKOU

·       PŘI VSTUPU DO ŠKOLY (každý týden) ODEVZDÁ ŽÁK ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (příloha manuálu)

·       KAŽDÝ ŽÁK BUDE MÍT S SEBOU MINIMÁLNĚ DVĚ ROUŠKY A SÁČEK NA ULOŽENÍ ROUŠKY

·       ŽÁCI SE BUDOU POHYBOVAT POUZE OD VCHODU DO ŠKOLY SMĚREM DO TŘÍDY, KTEROU MAJÍ UVEDENOU NA ROZPISE KONZULTACÍ

·       ŽÁK JE POVINNEN DODRŽOVAT HYGIENICKÁ PRAVIDLA, OPAKOVANÉ NEDODRŽOVÁNÍ JE DŮVODEM K VYŘAZENÍ ŽÁKA Z KONZULTACÍ

·       ŽÁK BUDE MÍT S SEBOU SVAČINU, NENÍ MOŽNÉ ODCHÁZET BĚHEM KONZULTACÍ NA OBĚD NEBO DO OBCHODU, NEBUDE FUNGOVAT BUFET

 

4.      V BUDOVĚ ŠKOLY:

·       PŘI POHYBU PO BUDOVĚ ŠKOLY SE MUSÍ MINIMALIZOVAT KONTAKTY MEZI ŽÁKY I MEZI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

·       PŘI PŘESUNECH SE MUSÍ DODRŽET ODSTUPY 1,5 -2 m

·       PŘESTÁVKY MEZI KONZULTACEMI BUDOU MINIMALIZOVÁNY A BUDOU PROBÍHAT PO TŘÍDÁCH (SKUPINÁCH)

·       DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY NA RUCE JSOU VE TŘÍDÁCH, KDE PROBÍHAJÍ KONZULTACE

·       MUSÍ SE ČASTO VĚTRAT (PODLE TOHO SE VHODNĚ OBLÍKEJTE)

 

5.      VE TŘÍDĚ:

·       PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PODLE ROZPISU MUSÍ KAŽDÝ ŽÁK POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE

·       ŽÁCI SEDÍ PO JEDNOM V LAVICI, MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ JE 15

·       ŽÁCI SEDÍ OD SEBE 1,5 – 2 m

·       ŽÁCI SI PO KAŽDÉM KONZULTAČNÍM BLOKU VYDEZINFIKUJÍ NEBO UMYJÍ RUCE

 

·       VE TŘÍDĚ SE MUSÍ VĚTRAT MINIMÁLNĚ PO DOBU 5 MINUT KAŽDOU HODINU