MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2020

MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2020

 • PRAKTICKÁ MZ (podle přiloženého rozpisu):

 • 25. května – 27. května MC4, MD4
 • 26. května SČ4, SD4, PD2, DI2
 • 27. května KO4

 • 25.  –  27. května 2020 vydávání ročníkového vysvědčení

 • 1. 6. – 3. 6. společná část DIDAKTICKÉ TESTY (přesný rozpis zveřejní MŠMT)

 • Svatý týden:  4. 6. –  9. 6. 2020

 • 10. 6. – 18. 6. ÚSTNÍ ČÁST MZ (do 29. května zveřejní vedení školy)

DEN

 

UČEBNA  č. 10

Od 8:00 hodin

UČEBNA  č. 8

Od 8:00 hodin

UČEBNA  č. 9

Od 8:00 hodin

UČEBNA č. 6

Od 8:00 hodin

DÍLNA  ODV

7:30 – 13:30 h

DÍLNA  ŠKOLA

8:00 – 14:00 h

Pondělí

25.5.2020

 

 

 

 

 

Martin Dobřanský

Dominik Hejtík

Marek Krejča

Metoděj Mašata

Miroslav Pavlič

Stanislav Schachl

MD, Dílna ODV:

Filip Krpata

Matěj Pacvoň

Václav Špitálský

Richard Zeman

 

 

Úterý

26.5.2020

 

DI2, PD2:

Veronika Beránková

Ondřej Hosperger

Iveta Křížová

Vladimír Stránský

Anna Tóthová

Romana Hurdálková

 

 

SD4:

Veronika Hlavatá

Tereza Straková

Michaela Richterová

Petra Jehličková

Alžběta Krákorová

Dana Márová

Anna Šťastná

Anna Charvátová

Vendula Zachariášová

SČ4:

Zuzana Novotná

Tereza Bouřilová

Ivan Vondrášek

Kateřina Psutková

Kateřina Gloserová

Pavlína Novotná

Sabina Kopřivová

Natálie Severová

Kateřina Boubínová

Aneta Kulhánková

 

Václav Špitálský

Richard Zeman

MD:

Filip Krpata

Matěj Pacvoň

Martin Dobřanský

Dominik Hejtík

Marek Krejča

Metoděj Mašata

Miroslav Pavlič

Stanislav Schachl

Středa

27.5.2020

 

 

 

 

Kosmetický salón:

 

Tereza Benešová

Nikol Černá

Martina Furišová

Anna Kočková

Barbora Pourová

 

Metoděj Mašata

Miroslav Pavlič

Stanislav Schachl

Václav Špitálský

Richard Zeman

MD:

Filip Krpata

Matěj Pacvoň

Martin Dobřanský

Dominik Hejtík

Marek Krejča

Rozpisy studentů na maturitní zkoušky 2020

Harmonogram a hodnocení

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ – ŠKOLNÍ DÍLNY

Praktická maturitní zkouška jaro 2020

 PRAKTICKÁ VÝUKA VE ŠKOLNÍ DÍLNĚ BUDE PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

 • ŽÁK MEZI 7:00 – 7:30 PŘIJDE DO ŠKOLY, KDE MU BUDE ZMĚŘENÁ TEPLOTA, ODEVZDÁ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A ZAPÍŠE SE DO KNIHY PŘÍCHODŮ A ODCHODŮ
 • ŽÁK MEZI 7:30 – 7:45 PŘICHÁZÍ NA ŠKOLNÍ DÍLNU, PROVEDE DEZINFEKCI RUKOU, PŘEVLÉKNE SE DO PRACOVNÍHO ODĚVU
 • ŽÁK MUSÍ MÍT S SEBOU SVAČINU, NÁPOJE …, NENÍ MOŽNÉ ODCHÁZET NA OBĚD NEBO DO OBCHODU
 • ŽÁK PO CELOU DOBU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ SE NEMŮŽE VZDALOVAT Z DÍLNY, NESMÍ CHODIT KOUŘIT
 • PO UKONČENÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ SE VRÁTÍ ŽÁK DO BUDOVY ŠKOLY A NAPÍŠE ODCHOD ZE ŠKOLY

 

 • PRAKTICKÁ MZ (podle přiloženého rozpisu):

 

 • 25. května – 27. května MC4, MD4
 • PO DOBU PRAKTICKÝCH MATURIT PLATÍ STEJNÉ POKYNY, JEN PŘÍCHOD DO ŠKOLY MUSÍ BÝT NEJPOZDĚJI V 7:15, PRAKTICKÁ MZ ZAČÍNÁ V 7:30

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATUTITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Manuál, vydaný 2. 5. 2020 ministrem školstvím Ing. Robertem Plagou, Ph.D.

 

1.      PŘI CESTĚ DO ŠKOLY MUSÍ ŽÁCI DODRŽOVAT OBECNÁ PRAVIDLA – ZAKRYTÍ ÚST A NOSU A DODRŽENÍ ODSTUPŮ 2 m

 

2.      POHYB ŽÁKŮ PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY:

·       MINIMALIZOVAT VELKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB

·       POVINNOST ZAKRYTÍ ÚST A NOSU

·       DODRŽOVAT ODSTUPY 2 m

·       ŽÁCI BUDOU PŘICHÁZET A ODCHÁZET DO ŠKOLY POSTUPNĚ

 

3.      VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY:

·       POUZE ŽÁKŮM, DO ŠKOLY NESMÍ DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY

·       PO VSTUPU DO ŠKOLY BUDE ŽÁKOVI ZMĚŘENÁ TEPLOTA, PROVEDE DEZINFEKCI RUKOU

·       PŘI VSTUPU DO ŠKOLY (každý týden) ODEVZDÁ ŽÁK ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (příloha manuálu)

·       KAŽDÝ ŽÁK BUDE MÍT S SEBOU MINIMÁLNĚ DVĚ ROUŠKY A SÁČEK NA ULOŽENÍ ROUŠKY

·       ŽÁCI SE BUDOU POHYBOVAT POUZE OD VCHODU DO ŠKOLY SMĚREM DO TŘÍDY, KTEROU MAJÍ UVEDENOU NA ROZPISE KONZULTACÍ

·       ŽÁK JE POVINNEN DODRŽOVAT HYGIENICKÁ PRAVIDLA, OPAKOVANÉ NEDODRŽOVÁNÍ JE DŮVODEM K VYŘAZENÍ ŽÁKA Z KONZULTACÍ

·       ŽÁK BUDE MÍT S SEBOU SVAČINU, NENÍ MOŽNÉ ODCHÁZET BĚHEM KONZULTACÍ NA OBĚD NEBO DO OBCHODU, NEBUDE FUNGOVAT BUFET

 

4.      V BUDOVĚ ŠKOLY:

·       PŘI POHYBU PO BUDOVĚ ŠKOLY SE MUSÍ MINIMALIZOVAT KONTAKTY MEZI ŽÁKY I MEZI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

·       PŘI PŘESUNECH SE MUSÍ DODRŽET ODSTUPY 1,5 -2 m

·       PŘESTÁVKY MEZI KONZULTACEMI BUDOU MINIMALIZOVÁNY A BUDOU PROBÍHAT PO TŘÍDÁCH (SKUPINÁCH)

·       DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY NA RUCE JSOU VE TŘÍDÁCH, KDE PROBÍHAJÍ KONZULTACE

·       MUSÍ SE ČASTO VĚTRAT (PODLE TOHO SE VHODNĚ OBLÍKEJTE)

 

5.      VE TŘÍDĚ:

·       PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PODLE ROZPISU MUSÍ KAŽDÝ ŽÁK POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE

·       ŽÁCI SEDÍ PO JEDNOM V LAVICI, MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ JE 15

·       ŽÁCI SEDÍ OD SEBE 1,5 – 2 m

·       ŽÁCI SI PO KAŽDÉM KONZULTAČNÍM BLOKU VYDEZINFIKUJÍ NEBO UMYJÍ RUCE

 

·       VE TŘÍDĚ SE MUSÍ VĚTRAT MINIMÁLNĚ PO DOBU 5 MINUT KAŽDOU HODINU