Operátor skladování

Operátor skladování

66-53-H/01Operátor (-ka) skladování – tříleté denní studium / jednoleté zkrácené studium

Absolvent školního vzdělávacího programu „Logistik – operátor (-ka) skladu“ disponuje kompetencemi v oblasti logistiky výrobních a zásobovacích procesů. Absolvent je připravován k samostatné práci na úseku nákupu, příjmu, uskladnění, expedice a výdeje různých druhů materiálu včetně práce s doklady, které souvisejí s předchozím výčtem činností.

Vyřizuje objednávky, reklamace a poptávky zboží. Zná zásady skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu. Součástí vzdělání je příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze motorových vysokozdvižných vozíků.

Absolvent je schopný nabyté znalosti uplatnit v logistických řetězcích jako specialista logistiky, skladový operátor, expedient, pracovník nákupu, dopravy a přepravy po zapracování a doplnění znalostí i na úseku řízení logistických procesů.