Obráběč kovů

Obráběč kovů

23-56-H/01 Obráběč kovů – tříleté denní studium / jednoleté zkrácené studium / tříleté dálkové studium  

Absolvent školního vzdělávacího programu „Obráběč kovů“ disponuje kompetencemi při výrobních, opravárenských a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve všech odvětvích hospodářství, a to u podniků, ve sféře živnostenského podnikání i ve veřejných službách.

Absolvent se uplatní v oblasti kompletního opracování výrobků jako universální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař i se může uplatnit jako obsluha CNC strojů apod. Je schopen zajistit i odborné činnosti v oblasti ošetřování a běžné údržbě obráběcích strojů.

Uplatní se při výkonu povolání „obráběče kovů“ jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související se sestavováním strojů a strojních zařízení, a to jako zaměstnanec i podnikatel.