Nástrojař

Nástrojař

23-52-H/01 Nástrojař – tříleté denní studium / jednoleté zkrácené studium / tříleté dálkové studium  

Absolvent školního vzdělávacího programu „Nástrojář“ je připraven vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky používané ve všech odvětvích hospodářství, a to u podniků, ve sféře živnostenského podnikání i ve veřejných službách. Jedná se např. o řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu…..

Absolvent se může uplatnit v povolání nástrojař jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související s výrobou a opravou nástrojů a pomůcek; s ručním a strojním obráběním kovových a nekovových materiálů, části nástrojů a pracovních pomůcek; se sestavováním částí nástrojů a pracovních pomůcek do celků; s opravováním, ošetřováním a údržbou nástrojů a pracovních pomůcek, a to jako zaměstnanec i podnikatel.